Mudre misli i izreke

Citati o životu

Između bojazni da će se nešto desiti i nade da možda ipak neće, ima više prostora nego što se misli. Na tom uskom, tvrdom, golom i mračnom prostoru provode mnogi od nas svoj vek.

Život bez avanture će verovatno biti nezadovoljavajući, ali život u kome se avanturi dozvoli da uzme bilo koji oblik koji želi će sigurno biti kratak.

Sve su Drine ovog sveta krive; nikada se one neće moći potpuno ispraviti, ali i nikad ne smemo prestati da ih ispravljamo.

Čini mi se kad bi ljudi znali, koliki je za mene napor bio živeti, oprostili bi mi lakše sve zlo što sam počinio i sve dobro što sam propustio da učinim, i još bi im ostalo malo osećanja da me požale.

Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo te događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih, dakle na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju.

Ako si depresivan, živiš u prošlosti. Ako si anksiozan, živiš u budućnosti. Ako si smiren, živiš u sadašnjosti.

Sa 17 planirate šta ćete jednog dana da radite. I onda tiho, bez da uopšte primetite, taj dan je danas. I onda taj dan postane juče. I ovo je vaš život.