Mudre misli i izreke

Citati o mišljenju

Mislim da uvek trebamo da zabavljamo naša mišljenja sa sumnjom u nekoj meri. Ne bi trebalo da želim da ljudi dogmatski veruju u neku filozfiju, čak ni moju.

Misao je subverzivna i revolucionarna, destruktivna i strašna. Misao je nemilosrdna prema povlasticama, institucijama i lagodnim navikama. Misao je velika, brza i slobodna.