Mudre misli i izreke

Citati o filozofiji

Poenta filozofije je da počne sa nečim toliko jednostavnim što ne izgleda vredno pomena, a završi sa nečim toliko paradoksalnim u šta niko neće da veruje.

Dogmatizam i skepticizam su obe, u izvesnom smislu, apsolutističke filozofije; jedna je sigurna da zna, druga da ne zna. Ono što filozofija treba da rastera je sigurnost, bilo znanja ili neznanja.

Možda glavna stvar koju filozofija našeg doba može da uradi za one koji je proučavaju, jeste da ih nauči kako živeti bez izvesnosti a ne biti paralizovan oklevanjem.