Mudre misli i izreke

Brak je već u početku stao da se pokazuje kao ono što i jeste u ovakvim slučajevima: strahovita zabluda sa jedne strane, a strahovita prevara sa druge.