Mudre misli i izreke

Religije koje osuđuju zadovoljsto čula, nagone čoveka da traži zadovoljstvo moći. Moć je bila porok isposnika tokom istorije.