Mudre misli i izreke

Mnogi ljudi će imati hrabrosti da poginu galantno, ali neće imati hrabrosti da kažu, ili čak pomisle, da je stvar za koju se od njih traži da daju svoj život nedostojna.